Moos and More, gevestigd op de Markt 9, 3142 GE te Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.moosandmore.com
Markt 9
3142 GE Maassluis
0652018117

Monique Valkenburg  is de Functionaris Gegevensbescherming van Moos and more webshop. Zij is te bereiken via info@moosandmore.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Moos and More verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (indien opgegeven, niet noodzakelijk)
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze webshop
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over webshopbezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@moosandmore.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Moos and more verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, indien aangegeven dat je deze wilt ontvangen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen bij je af te leveren
 • Moos and more verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Moos and more neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld) een medewerker van Moos and more) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Moos and more bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Naam, adres en telefoonnummer
Deze gegevens bewaren wij in onze administratie zolang wij onze diensten als webshop zullen uitvoeren. Wij hebben deze gegevens nodig om jouw gekochte items bij het goede adres af te leveren en eventueel contact op te nemen indien nodig is voor de aangekochte bestelling. Nadat alles goed is afgeleverd worden bovenstaande gegevens opgeslagen in ons archief en echter alleen nog gebruikt voor administratie doeleinden.

E-mailadres
Jouw E-mailadres bewaren wij in onze administratie zolang wij onze diensten als webshop zullen uitvoeren. Het E-mailadres hebben wij nodig om een bevestiging van jouw order te sturen, jouw factuur en de bevestiging van verzending inclusief track & trace code. Wanneer wij tijdens het verzendingsproces vragen hebben nemen wij het liefst contact op via het E-mailadres. Ook wordt er een bevestiging gestuurd naar het E-mailadres indien er items retour gestuurd worden.

Bij het invullen van het E-mailadres wordt er gevraagd of je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, indien jij hier ja hebt ingevuld zullen wij jouw E-mailadres ook voor onze E-mailmarketing gebruiken. Wil jij geen nieuwsbrief ontvangen? Dan wordt het E-mailadres nadat alles goed is afgeleverd opgeslagen in ons archief en echter alleen nog gebruikt voor administratie doeleinden.

Gegevens van jouw activiteiten op onze webshop

Wij houden activiteiten bij op onze webshop, zoals:

 • Heb je jouw gegevens wel ingevuld maar niet afgerekend? Dat kunnen wij zien, en sturen jou een email dat er nog wat in het winkelmandje staat. Na deze mail gaan jouw ingevulde gegevens in ons archief en worden alleen nog gebruikt voor administratie doeleinden
 • Bij een gemaakte order zien wij hoe vaak er op de webshop gekeken is door jou de laatste paar dagen en de hoeveelste order het is die jij plaatst. Dit vinden wij niet meer dan een leuk feitje, en kunnen er rekening mee houden voor eventuele presentjes en geschreven kaartjes. Deze staat op de gemaakte factuur die na levering van de order in ons archief gaat voor administratie doeleinden.

Delen van persoonsgegeven met derden
Moos and more heeft geen samenwerking met derden en zal uitsluitend aan derden persoonsgegevens delen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Moos and more gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moos and more en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@moosandmore.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Moos and more wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Moos and more neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@moosandmore.com